Advies in vastgoed

CORABO als "consultant" verleent specifiek advies, in de meest brede zin van het woord, inzake projectontwikkeling, vastgoedtransacties en vastgoedoptimalisaties. Onder andere op vlak van financiering, exploitatie, toekomstwaarde van vastgoed wordt nagedacht en geadviseerd.

 

Kennis over marktontwikkelingen, bouwkosten, reglementeringen, procedures, financiële constructies, duurzaamheid, zijn de basis om vanuit een gezond realisme betekenisvolle nieuwbouw- of renovatieprojecten tot stand te brengen, dit in zeer nauwe betrokkenheid en samenwerking met alle betrokken partners en klanten, zoals overheden, investeerders, consumenten, grondeigenaars...

 

"Waarde-ontwikkeling creëren en hierin adviseren", onze passie!

Contactinfo

Industrieterrein Langevoorde
Groendreef 27
9880 Aalter
Tel: 09/325 75 75 - info@corabo.be